Prescriptive trafikskilte

biler
Indlæser ...

At få kørekort ogat køre rundt i byen på din egen bil, skal du først og fremmest lære tegnene og gældende trafikregler for øjeblikket. Uden at kende dem, vil det ikke være muligt at få et kørekort i trafikpolisen, hvorfor chauffører lægger særlig vægt på emnet for at studere vejskilte. Særlig vanskelighed er ofte repræsenteret af præskriptive tegn, nogle chauffører af en eller anden grund ikke være opmærksomme på dem, i betragtning af dem valgfrie.

Hvad er trafikskilte?

præskriptive tegn

Trafikskiltet er en grafisk tegning,oprettet i henhold til de gældende nationale standarder. Det ligger ved siden af ​​vejen for at få chaufførerne, fodgængere og andre deltagere i de oplysninger bevægelse er nødvendig for sikker overførsel af eksisterende motorveje.

Skilte spiller en stor rolle for at sikresikker kørsel på vejene, med deres hjælp, kan chaufførerne lære om de farlige dele af hovedveje, på hvor det er nødvendigt at reducere hastigheden af ​​den høje risiko for ulykker, om hvor overhaling er tilladt, og hvor det er forbudt. De udfører også en række vigtige funktioner.

Prescriptive trafikskilte

Disse tegn er obligatoriske forUndtagelser er tilfælde, hvor trafikregulering udføres af trafikpolitiske inspektører. Hvis du ikke ved hvordan de receptpligtige tegn ser ud, har de en rund form, på en blå baggrund vises hvide tegninger, de instruerer førerne til at udføre visse handlinger.

Det mest almindeligt anvendte tegn er 4.1.1. "Lige foran." Ifølge ham kan føreren kun bevæge sig i denne retning, mens skiltets virkning ikke er relevant for rutekøretøjer (bus, trolleybus, sporvogn). Den opererer fra det sted, hvor den er installeret, til det første skæringspunkt, i det område, hvor den er i drift, er det tilladt at dreje til højre til de tilstødende områder og til gården.

Hvordan man opfører sig, hvis man ser et sådant tegn?

præskriptive tegn på trafik

Prescriptive road signs 4.1.2-4.1.6 har en tilsvarende værdi, kun i dette tilfælde er det tilladt at bevæge sig i de retninger, der er angivet med pilene. De vejskilt, som drejningen til venstre er angivet til, tillader også at gøre en tur, i nogle tilfælde anvendes peger med forskellig konfiguration af retningen pilene.

Det skal huskes at rute transportmidler kan ignorere disse tegn. Sidstnævnte vil operere ved krydset mellem de motorveje, som de er installeret. Det er værd at holde øje med, hvilke tegn der er installeret på kørebanen, husk at de også kan begrænse bevægelsen i en eller anden retning.

Forskellige typer af receptpligtige tegn

Hvad ser de præceptive tegn ud

Separat skal du markere tegnene ved hjælp afhvilke chauffører kan se hindringer på vejen og gå rundt omkring dem, styret af pile, der angiver retningen. I dette tilfælde skal omvejen ifølge reglerne foretages i pilens retning.

Disse præskriptive sikkerhedsskilt er som regeler installeret enten ved siden af ​​forhindringen, i nogle tilfælde er de sat på det meget ekstra element på kørebanen. Hvis det er nødvendigt, installeres vejledende piedestaler eller stativer med tegn, der angiver den ønskede bevægelsesretning.

Cirkulær bevægelse

sikkerhedsskilt

Der er receptpligtige tegn på ater installeret på de mest komplekse elementer af motorvejen, for eksempel 4.3. "Cirkulær bevægelse". Ifølge dette tegn er bevægelsen tilladt i den retning, der er angivet med pilene. Den er installeret foran alle indgange til krydsene, hvor en sådan trafikordning fungerer.

Begyndere ofte nokfejl, der står over for dette tegn. Hvis bilisten ser det før en rundkørsel, har den ingen prioritet i trafikken. I dette tilfælde taler vi om skæringspunktet for de tilsvarende veje, hvor den højre hånds kendte regel fungerer.

Yderligere vejelementer

I store storbyer på vejene er der andreElementer, der skal tages i betragtning ved flytning på en bil. Vi taler især om tegnet "Cykelsti", ifølge hvilken bevægelse på knallerter og cykler udføres på en særlig kørebane tildelt på motorvejen. I nogle tilfælde kan fodgængere bevæge sig langs denne vej, førerne skal huske dette. Tegnet er sat i begyndelsen af ​​sporet, det virker på alle deltagere i trafikken til nærmeste kryds.

Tegnet "Pedestrian walkway" meddeler drivere omDen kendsgerning, at trafikken på et udpeget område af vejen kun er tilladt for fodgængere. Det er normalt installeret i begyndelsen af ​​vejen, og dens handling strækker sig til nærmeste kryds med motorvejen. På dette websted har chauffører ikke ret til at ringe ind, det er strengt straffet.

Hastighedsgrænse

præskriptive tegn

Der er begrænsninger på receptpligtige tegnbevægelseshastighed langs motorveje og fjernelse af denne begrænsning. Disse er de, der angiver den minimale hastighed, hvormed bilisten skal bevæge sig langs den motorvej (eller en serie i den), som han er placeret på.

Føreren skal flytte med en hastighed,hvis værdi skal være mindst det tal, der er angivet på tegnet, men ikke mere end den maksimale værdi for stammen, den ligger på. Sign 4.6 begynder at fungere fra begyndelsen af ​​restriktionszonen og slutter ved placeringen af ​​et andet tegn - 4.7.

Skilte til specielle køretøjer

Især for køretøjer derer beregnet til transport af farligt gods, der er specielle præskriptive tegn på trafik. Med deres hjælp kan førere af disse biler få instruktioner om, hvor de kan gå. Disse tegn er indstillet før krydset mellem store og ikke meget motorveje.

For alle køretøjer, der transportererlignende stoffer, er det nødvendigt at oprette særlige tegn. Denne bil skal bevæge sig med alle nødvendige forholdsregler for at forhindre lækage af skadelige stoffer og fordeling af dem til megaciteter.

Ansvar for chauffører

præskriptive vejskilte

Prescriptive tegn på trafikregler er en af ​​devigtigste, der anvendes på territoriet i Rusland. For krænkelse af trafikreglerne har hver chauffør et bestemt ansvar. For simpel krænkelse af chaufføren bliver nødt til at betale en bøde - 500 rubler. Hvis føreren drejer sig om eller vender tilbage i området for det forbudte tegn, kan bøden være op til 1500 rubler.

Hvis føreren overtræder reglerne og er tændten strimmel beregnet til busser og andre rutekøretøjer, en bøde i dette tilfælde kan være op til 3 tusind rubler (afhængigt af bopælsstedet). Derfor skal føreren overvåge, om der er tegn på motorvejen, som han rejser på.

Nogle overtræder reglerne og finder sig påveje med envejskørsel, mens de bevæger sig i retning modsat bevægelsen af ​​hovedstrømmen. Derefter skal føreren betale en bøde - 5 tusind rubler, eller inspektører har ret til at fratage ham hans kørekort i 6 måneder.

Hvis det ønskes, har føreren ret til at udfordreBeslutning truffet af inspektørerne af Statens Trafiksikkerhedsinspektorat i relation til ham. I nogle tilfælde er appelprocessen forsinket i lang tid, så mange foretrækker at betale straffen hurtigere og fortsætte med at køre videre.

Indlæser ...
Indlæser ...