Straffelovgivningen i Den Russiske Føderation: strafferetlige principper

formation
Indlæser ...

Menneskelige aktiviteter er altid rettet modopnåelse af et specifikt mål. I forbindelse med denne afhandling kan man konkludere, at folk i alle tilfælde anvender deres intellekt, som giver dem mulighed for at analysere information og dømme om det. Et sådant fænomen kaldes bevidsthed. Det er tilstedeværelsen af ​​denne kategori, der adskiller mennesker fra dyr, som igen kun virker på basis af deres instinkter.

Men problemet er, at aktivitetenpersonen passer i nogle tilfælde ikke altid ind i de moralske rammer, der er udviklet i samfundet. Det vil sige, de er på en eller anden måde krænket af enkeltpersoner. Overtrædelse kan ses både fra systemets stilling til folks forhold og ud fra et juridisk synspunkt. Tværtimod er handlinger, der er i strid med ethvert moralsk samfundsstandard, som regel ulovlige, dvs. for deres kommission er personen underlagt juridisk ansvar.

Til dato, den russiske juridiske sfæreForbundet er opdelt i bestemte områder afhængigt af formålet med reguleringen, det vil sige specifikke sociale relationer. En af de juridiske grunde i denne sag er den kriminelle. Dets normer er reguleret af de forhold, der opstår i forbindelse med kommission af de farligste handlinger af mennesker. Samtidig har lovkriminalitet et institut for ansvar i sin struktur. Gennemførelsen er baseret på den eksisterende lovgivningsmæssige ramme og visse principper, hvis egenskaber vil blive præsenteret senere.

principper for strafferetligt ansvar

Den kriminelle gren af ​​loven

Tidligere blev det allerede nævnt, at Den Russiske Føderations juridiske sfærebestår af et sæt indbyrdes forbundne elementer. Strafferetten er i dette tilfælde en af ​​dem. Denne industri har i sin tur også sin egen struktur. Princippet om strafferetligt ansvar vedrører en af ​​dens komponenter. Således er det for deres fulde analyse nødvendigt at forstå branchens egenart.

Kriminallov er den samlede juridiskenormer, hvormed PR er koordineret inden for rammerne af at begå socialt farlige handlinger. Det er, i dette tilfælde taler vi ikke om enkle lovbrud, men om handlinger, der har et højt fareniveau for samfund og enkeltpersoner og forårsager negative konsekvenser. Som vi forstår, er straffelovgivningen simpelthen nødvendig på det område, der præsenteres, for i tilfælde af dets udvikling kan de moralske og juridiske grundlag for samfundet blive alvorligt beskadiget.

principper for strafferetlig ansvar i Den Russiske Føderation

Strafferetligt ansvar

Som tidligere nævnt er principperne om kriminelle handlingeransvar er elementer i en af ​​institutionerne i den relevante juridiske afdeling. I overensstemmelse med den generelle teori om staten og loven har ethvert reguleringsområde normer og institutioner i dets sammensætning. Kriminelt ansvar tilhører igen den sidstnævnte kategori. Denne institution i kriminelle filial er nøglen. Det er i virkeligheden den kugle, der er nævnt i artiklen, realiseret universelt.

Hertil kommer, at strafferetligt ansvar er en slagsstatens og samfundets reaktion, som anvendes på den person, der har indset en bestemt slags handling. Dette fænomen har altid en negativ karakter for de fordømte, som manifesterer sig i forskellige former for fysiske, moralske, ejendomsmæssige og juridiske begrænsninger. Kriminelt ansvar er imidlertid realiseret inden for rammerne af strenge regler, det vil sige på grundlag af lovlighed og retsstatsprincippet. I dette tilfælde er der andre juridiske træk ved gennemførelsen af ​​denne form for reaktion fra staten og samfundet. Bekræftelse af dette er principperne for strafferetligt ansvar.

Forholdet mellem strafferet og ansvarsområde

Normativ base for enhver statsspilden primære rolle i reguleringen af ​​en bestemt type forhold. I retsakter fastsættes normer, der fastsætter de vigtigste bestemmelser i de enkelte institutioner. Kriminalitetens betydning er kendetegnet ved, at den indeholder de vigtigste principper for strafferetligt ansvar. Derudover regulerer den lovgivende repræsentants vigtigste normative handling processen med at gennemføre en negativ staters reaktion på forbrydelser. Derudover er det en juridisk garanti for gennemførelsen af ​​strafferetligt ansvar i forhold til lovovertrædere.

strafferetligt ansvar

Begrebet principper for strafferetligt ansvar

Enhver juridisk kategori er baseret på en rækkeoprindelige bestemmelser, der er fastsat i den nuværende lovramme. I dette tilfælde taler vi om en kategori som principperne om den russiske føderations strafferetlige ansvar. Men der opstår et logisk spørgsmål om hvilke principper der er. Dette udtryk karakteriserer de grundlæggende ideer, der danner basis for hele institutionen og mekanismen for dens umiddelbare gennemførelse. Samtidig eksisterer strafferetlige principper (strafferetligt ansvar) ikke blot i lovgivningsmæssige normer, men symboliserer garantien for systemets og rigtigheden af ​​statens reaktion på de begåede forbrydelser.

Funktioner af principperne

I betragtning af ovenstående begreber kan duat hævde, at principperne for Den Russiske Føderations strafferetlige ansvar har karakteristiske træk. Dette beviser betydningen af ​​den præsenterede kategori i systemet med lovlig regulering af en bestemt sfære. Princippet om strafferetligt ansvar er således kendetegnet ved følgende træk:

1) De oprindelige bestemmelser blev oprettet med henblik på at udforme institutionen med strafansvar. Med andre ord skaber de en bestemt ramme, hvor den er direkte realiseret.

2) Principper for strafferetligt ansvarer fastsat på lovgivningsniveau, nemlig: i den centrale sektorspecifikke retsakt, Den Russiske Føderations straffelov. Dette indikerer behovet for deres overholdelse i forbindelse med anvendelsen af ​​instituttet beskrevet i artiklen.

3) Hvert princip er unikt i sin egen essens. Det vil sige, at deres bestemmelser definerer helt forskellige komponenter i retningen af ​​strafferetligt ansvar.

4) De grundlæggende ideer svarer til demokratiets tendenser og bestemmelserne i Den Russiske Føderations forfatning.

5) Principperne er udstyret med specificitet på grund af de særlige forhold i den kriminelle gren af ​​loven, som de tilhører.

generelle strafferetlige principper

Principper for strafferetligt ansvar i Den Russiske Føderations straffelov

Den nuværende lovgivning i Rusland indeholder en liste over alle de grundlæggende ideer i instituttet, der er beskrevet i denne artikel. De vigtigste principper for strafferetlig ansvar omfatter således følgende:

- lovlighed

- Skyldighedsprincippet

- princippet om retfærdighed

- humanistiske principper

- Bestemmelsen om ligebehandling af alle borgere uden undtagelse i straffelovgivningen.

Alle strafferetlige principper,Kriminelt ansvar spiller en tilstrækkelig vigtig rolle i anvendelsen af ​​denne institution til enkeltpersoner. Derfor skal deres bestemmelser betragtes særskilt for at forstå den statslige reaktionsmekanisme mere forståeligt for lovovertrædelser af socialt farlig karakter.

Ansvarets lovlighed (Den Russiske Føderations straffelov)

Gennemførelsen af ​​enhver juridisk institution børforekommer i en streng lovramme. De overordnede principper for strafferetligt ansvar, der er anført ovenfor, viser fuldt ud denne afhandling. I dette tilfælde er udgangspunktet for lovligheden af ​​det juridiske svar på forbrydelser af stor betydning. Kernen i dette princip er, at strafferetligt ansvar kun kan realiseres inden for rammerne af de lovgivningsmæssige normer i Den Russiske Føderations straffelov. Samtidig spiller alvorligheden af ​​forbrydelsen ikke nogen rolle. Ansvaret skal udføres i overensstemmelse med normerne i denne lovgivningsakt.

Manglende overholdelse af lovlighedsprincippet af repræsentanterregering i færd med at gennemføre straf for forbrydelser fører til manglende legitimitet i deres handlinger. I nogle tilfælde kan denne slags "fejl" blive et reelt problem, som ikke tillader at bringe en person til at redegøre for de handlinger han begår. Derudover er lovligheden manifesteret i, at kriminelle kun kan udsættes for sådanne straffe, som er direkte indskrevet i Den Russiske Føderations straffelov. Andre indflydelse på dem er ikke tilladt.

med hvilket princip strafferetligt ansvar er defineret

Princippet om uundgåelighed for strafferetligt ansvar

Enhver handling, der falder ind under lovgivningenRammen for lovkriminalitet skal opfylde en række specifikke krav. Hvis der i denne eller denne persons handlinger er alle elementer i sammensætningen af ​​en socialt farlig handling, er det underlagt strafferetligt ansvar. Samtidig er princippet om skyld eller uundgåelige negative konsekvenser af stor betydning. Dens tilstedeværelse vidner om universel retsbeskyttelse af den kriminelle karakter af alle uden undtagelse juridiske forhold, der opstår i dag i samfundet. Det vil sige, uanset omstændighederne, straffes personer, der begår lovovertrædelser.

Men i dette spørgsmål har du brug for kompetent arbejderetshåndhævende organer. Deres aktiviteter er trods alt rettet mod at bevise skyld i visse situationer. Hvis det ikke bevises, at en bestemt person er involveret i en forbrydelse, vil principperne om fritagelse for strafferetlig ansvar træde i kraft.

Ligestilling af statsborgerskab

Artikel 4 i straffeloven fastsætter en regel om, aten person har ingen fordele i forhold til strafferet. I dette tilfælde manifesteres princippet om borgernes lighed. Hovedtræk er, at det strafferetlige ansvar realiseres primært i samfundets interesse, det vil sige befolkningen i Den Russiske Føderation. Samtidig spiller social oprindelse, status, størrelse af personlig status, religion, race, farve osv. Ikke nogen rolle.

Med andre ord, i tilfælde af en negativEnhver person, uanset hans personlige kvaliteter, vil svare på generelle grunde før loven. Hertil kommer, at princippet om borgernes ligestilling ikke tillader at krænke visse sociale grupper i deres beføjelser. Det skal bemærkes, at den præsenterede startposition spiller en ganske vigtig rolle, fordi det er en manifestation af de moderne forfatningsprincipper og demokratiske tendenser i det moderne Rusland.

princip om uundgåelighed for strafferetligt ansvar

Princippet om retfærdighed (personligt ansvar)

I processen med at administrere retfærdighed, et stort antalBetydningen er ikke kun af legitimiteten, men også af retfærdighed. Denne funktion manifesterer sig i et af principperne i den nuværende lovgivning. Den grundlæggende ide om retfærdigheden af ​​strafferetligt ansvar eller kriminelle personlige skyld er to hovedpunkter:

- Straffen for en forbrydelse kan kun pådrage sig den person, der direkte har begået det. Det vil sige, at skifte ansvar til andre mennesker er forbudt.

- Ansvarlighed er kun tilladtpå grundlag af beviset skyld og den relevante afgørelse fra retten. Nogle forskere adskiller denne afhandling som et særskilt princip om etablering af strafferetligt ansvar.

Manglende overholdelse af bestemmelsen om retfærdighed og personlig skyld er en grov overtrædelse, da der er stor risiko for at retsforfølge den person, der ikke er involveret i forbrydelsen.

Humanisme i strafferetlige forbindelser

Democratism af sociale kontakter i voresstat, samt indtrængen af ​​visse europæiske tendenser i lovgivningen, skaber unikke principper af sin art. En af disse er humanisme. Baseret på denne kategori opbygges mange juridiske forhold, herunder strafferetligt ansvar. I dette tilfælde manifesteres humanismen i regionen nævnt i artiklen på to måder:

- For det første giver straffelovgivningen beskyttelse af menneskelige grundlæggende frihedsrettigheder, fordi hver enkelt og hans liv er den højeste statslige værdi.

strafferetlige strafferetlige principper

- For det andet er det nødvendigt at behandle kriminelle menneskeligt, fordi de også er mennesker. Samtidig er det tilladt at begrænse deres rettigheder i forhold til den begåede forbrydelse.

konklusion

Så forsøgte vi at finde ud af hvilket principstrafferetligt ansvar er fastlagt. Afslutningsvis kan vi konkludere, at denne institution i den relevante industri gennemføres gennem et helt system af indledende stillinger, der sikrer dets legitimitet og menneskehed.

Indlæser ...
Indlæser ...