Inlandspolitik og udenrigspolitik af Alexander 3. Kort beskrivelse, tabel

formation
Indlæser ...

"Peacemaker" - så karakteriseret bestyrelsenAlexander 3. Indenrigs- og udenrigspolitik blev gennemført briljant af denne suveræne. Han blev ikke uddannet i tronen, men ved en tilfældighed af tragiske forhold måtte Alexander blive en. Den, der elsker sit fædreland, hvem bekymrer sig om sit folk, hans originalitet, formåede han at rejse staten, udtømt af krigen med tyrkerne, økonomisk og moralsk. Dette er en af ​​de få suveræner, der formåede at sikre deres folks liv uden krige, fordi det russiske imperium for hans regering ikke havde nogen konflikt med nogen af ​​staterne. I artiklen vil vi fortælle dig, hvilken slags kejser Alexander var. 3. Interne og udenlandske politikker vil også blive kort beskrevet og analyseret.

Alexander III: Tiltrædelse af tronen

Hvordan kom Alexander til den russiske trone? Han blev ikke født som en arving til tronen. Den ældre bror, Nicholas, skulle arve kronen. Men sidstnævnte dør i ungdomsårene. Derfor begynder ung Alexander hurtigt at forberede sig, så han med værdighed kunne vedtage sin fars far - kejser Alexander II.

Generelt forberedte Alexander III sig på en strålendeDen militære karriere, men planerne var ikke bestemt til at gå i opfyldelse. Efter hans broders død, Tsarevich Nicholas, lærte Alexander hurtigt fremmedsprog, geografi og andre videnskaber, der var nødvendige for den kommende kejser.

indenrigspolitik og udenrigspolitik alexander 3

Sammen med kronen fra Nicholas Alexander ogsåmodtager og bruden, Danmarks prinsesse i dåben fik navnet Mary. De unge var så chokerede over prinsens død, med hvem de var på venlige vilkår, at den førstefødte blev kaldt Nicholas.

Hvad modtog Alexander III i begyndelsen af ​​hans regeringstid? Ødelagt og udmattet af den russisk-tyrkiske krig, landet, udbruddet af anti-statslige følelser i alle sociale grupper. Husk, at fader til kejser Alexander II døde i hænderne på terrorister.

Zemstvo og retlige reformer

1. marts 1881 kom Alexander III ind i tronen. Den indenlandske og udenlandske politik kan kort karakteriseres som følger: fasthed og beslutsomhed. Lad os analysere de vigtigste aspekter.

Den første ting, som den nye suveræne forpligte sig til -undertrykkelse af alle former for frihed. Han troede, at det var netop denne fejl i de fleste af Ruslands problemer. Glem ikke, at hans far også blev offer for terror, født af overdreven uddannelse. Alexander II var vogter for oplysning, i modsætning til Alexander III tager en række modsætninger.

alexander 3 indenrigs- og udenrigspolitik kort

I 1884 blev der udstedt en lov omuniversitetsaktivitet (det var deres kejser, der betragtede fokus for fritænkning). Dokumentet afskaffet alle former for møder inden for uddannelsesinstitutionerne, forbudte studenterrettigheder; Adgang til højere uddannelse blev lukket for de lavere klasser.

Som for kommunen var detstyrkes af følgende foranstaltninger: zemstvos blev strengt styret af guvernører, tjenestemændenes rettigheder blev stærkt begrænset. Tjenestemænd var kun fra de øverste lag, bønderne var ikke tilladt til magt og deltog ikke i valg.

Der er sket ændringer i retssystemet. De er tæt knyttet til reformerne i zemstvos. Domstole, der nu er direkte underordnet staten, var offentlighed i møderne strengt begrænset, og kvalifikationen blev også pålagt jurister.

Situationen

Indenrigspolitik for Alexander III og rørte ved bønderne. Deres stilling efter den berømte reform af 1861 var ubenytelig: manglen på penge til at købe jord, gæld, manglende evne til at drive deres forretning - alt dette forårsagede de ødelagte folk at forlade byen. Alexander III tager en række beslutninger, der stabiliserer situationen. Så bønderne er tilgivne gæld, satsen for indfrielse af arealer sænkes. Der oprettes også en særlig bondebank, hvor folk kan låne til ledelse (interessen var ikke høj).

alexander 3 udenrigs- og indenrigspolitisk tabel

Således landbrug i landetbegynder at udvikle sig, er der centre, der specialiserer sig i en bestemt retning: tekniske kulturer (de baltiske stater), korn (Ukraine), husdyr (Ryazan, Nizhny Novgorod osv.)

Militær reform

Den indenlandske politik og udenrigspolitik for Alexander 3 var rettet mod at styrke autokratiet i landet. For mange blev dette lettet af militærreformen.

Glem det først Alexandraforberedt på en karriere som militær mand, han vidste sagen godt og forstod det. Selv om Rusland ikke førte krigene til sin regering, voksede hæren meget godt. Alle former for defensive strukturer, bjergafdelinger blev oprettet, der blev lagt stor vægt på hærens reserver, både rytter og infanteri.

Med henblik på uddannelse på grundlag af militære gymnasierKadetkorps åbnes. Ikke kun unge soldater bliver uddannet, men også kommandoselskabet. Kampagnen er kun for anciennitet.

En særlig rolle er tildelt militær infrastruktur. Så der er specielle jernbane brigader, opfordres til at levere medarbejdere til stederne for deployering, hvis det er nødvendigt.

En anden innovation er hærens bevæbning. Tre-line riffel bliver hovedvåben, formen ændres (det er nu mere bekvemt for soldater).

Nationale reformer

Alexanderpolitikens indenrigspolitik og udenrigspolitik3 styrket og på grund af en hård national position. Tanken om, at det russiske imperium kun er beregnet til russere, blev lød lige fra Alexander III's læber. Mange politiske beslutninger er baseret på denne ide.

Kejseren tager seriøse skridt til at styrkeOrtodokse tro. Især i dette spørgsmål var landets grænseområder svage. Den aktive konstruktion af ortodokse kirker begynder. På statsniveauet bliver borgere af ikke-ortodokse tro og ikke-russiske nationaliteter undertrykt. De fleste "fik" til polakkerne og jøderne. Arbejdet med russificering foregår i Ukraine og Baltikum.

Finansielt system og industri

Alexanderpolitikens indenrigspolitik og udenrigspolitik3 fortsatte fra virkeligheden af, hvilken kejser modtaget landet. Hun var i stor økonomisk tilbagegang. Derfor var en af ​​de vigtigste opgaver, der skulle løses, at trække landet fra den økonomiske krise. Til dette formål er de bedste tal i æra involveret i de finansielle og industrielle reformer.

Så, Bunge foreslået at afskaffe poll skat,I stedet for det tilbydes det at betale punktafgift på alkohol, tobak, sukker eller olie. Hertil kommer, at skatteprocenten på ejendomme stiger, for eksempel fra fast ejendom og fast ejendom. For at reducere budgetunderskuddet hæves tolden.

Med hensyn til industrien vokser deni et stort tempo. Særligt blomstrende metallurgi, tekstil- og maskinbygningsproduktion. Nye metoder til olieproduktion udvikles. Ifølge denne indikator kommer Rusland ud på toppen.

Lad os kort vise, hvilke reformer Alexander har implementeret. 3. Udenrigs- og indenrigspolitik (tabel):

Board of Alexander 3 indenrigs- og udenrigspolitik

Indenrigspolitik

Med hensyn til udenrigspolitikken er det ikke for ingenting, at denne kejser er kaldt en "fredsmægler" - han på alle mulige måder beskyttede sit land mod militære konflikter. Også tiltrukket andre lande til sådanne handlinger.

I hans regering blev det russiske imperium tættere på Storbritannien og Frankrig, men på Balkan svækkede vores positioner.

intern politik af Alexander 3

Konfrontation med Tyskland med hensyn til toldforhold forværrede økonomiske relationer.

Således bidrog Alexander 3's indenrigspolitik og udenrigspolitik til landets økonomiske, nationale og industrielle udvikling.

Indlæser ...
Indlæser ...