Trafikskilte til fodgængere: foto, navn

Loven

Lær reglerne for vejbørnenestart fra førskolealderen. Børn har brug for at forstå, hvordan og hvor den rigtige vej til at krydse, hvor man skal bevæge sig er farlig. Disse regler hjælper med at bevare liv og sundhed. Trafikskilte til fodgængere og bilister er ikke tilfældige. Det er de små tegn på vejen, der hjælper med at undgå kaos og tab.

Lidt historie

De første vejskilt, der hjælperfodgængere i dag optrådte sammen med selvkørende vogne. Mens folk flyttede på hestevogne, blev der ikke opstået nogen problemer. Træneren kørte langsomt nok og lykkedes altid at aftage. De første biler var ikke forskellige i deres ideelle tekniske egenskaber, men de bevægede sig meget hurtigere. Uden særlige tegn, der ville regulere bevægelsen af ​​biler og mennesker, var det allerede umuligt at gøre.

De første trafikskiltefodgængere og biler, dukkede op i Paris i 1903. Disse var sorte eller blå tegn, der angav en stejl afstamning, en ujævn vej eller en farlig sektion. I begyndelsen af ​​XX århundrede begyndte bilmarkedet at vokse hurtigt. De samme problemer opstod i forskellige lande. Det var nødvendigt at strengt regulere trafikken på gaden for at undgå latterlige ofre. På konferencen om autotrafik, som blev indsamlet i Paris i 1909, blev det besluttet at indføre et samlet system af tegn.

Signaturer af tiden skete signifikant fradag. Med fremkomsten af ​​nye biler er trafikstyringssystemet blevet forbedret flere gange. I dag er vejskilte, der regulerer fodgængertrafik på vejen, særskilte tegn til jernbanetransport og biler udpeget særskilt.

Hvilke tegn bruges i dag?

Trafikskilte, der hjælperfodgængere forbliver sikre, kan variere i størrelse, form og størrelse. Der er advarselsskilte, forbudssignaler, prioritetsskilte, informationsskilte, serviceskilt osv. På vejene vil du også se forskellige informationsskilte. De påvirker ikke førerens og fodgængernes sikkerhed, men forenkler bevægelsen betydeligt. Ofte kopieres vejskilte til fodgængere og chauffører med særlige markeringer.

Alle vejskilte er opdelt i 8 grupper. Hver af dem bør overvejes mere detaljeret.

Trafik advarselsskilte

Denne gruppe indeholder tegn påunderrette fodgængere og chauffører om mulige farer undervejs. Et af de vigtigste tegn kaldes "Traffic Light Regulation". Det meddeler fodgængere, at krydset eller skæringen er udstyret med et trafiklys. Fodgængere anbefales at krydse vejen kun i særligt udstyrede steder. Trafiklys er en garanti for færdselssikkerheden. Hvis enheden er defekt, er bevægelsen manuelt reguleret af medarbejderen DAI.

trafikskilte til fodgængere
I betragtning af trafikskilte tilfodgængere, er det umuligt ikke at huske "fodgængerovergang." Dette skilt er lige så vigtigt for alle trafikanter. Det anbefales kun at krydse vejen på steder, der er udstyret med en zebra. Et særskilt tegn advarer bilister om, at en fodgænger kan vises på en bestemt del af ruten. Sådanne tegn installeres oftest på veje med inaktiv trafik. På travle områder indstilles stadig trafiklyset.

Tegn "Intersection med en cykelsti" merevigtigt for chauffører. Han advarer om, at tohjulede køretøjer er organiseret i umiddelbar nærhed. Skiltet er sat 50 meter fra cykelstien i bosættelserne. Uden for byen kan denne afstand øges til 200 meter. Dette skyldes det faktum, at udenfor byen bilister ofte bevæger sig med øget hastighed. Tegnet har form af en hvid trekant med en rød kant. I centrum er en cykel.

Hvis man skal beskrive advarselsskiltenetrafik til fodgængere og chauffører, er det værd at huske om "vejarbejder." Dette tegn angiver, at arbejdere, specialudstyr, pits og potholes kan optræde på vej. Pladen kan placeres i 50-100 meter fra stedet for reparationsarbejde. Derudover kan på vejbanen installeres hjælpeskilt, der begrænser køretøjets bevægelseshastighed.

Ved udførelse af reparationsarbejde på en bestemtDer kan også være et "Gravel Blow" tegn på banen. Han advarer fodgængere og chauffører om, at det er muligt at smide små sten fra under en bils hjul. Skiltet kan installeres for 200-300 meter til det farlige område. Fodgængere bør undgå at bevæge sig i en sådan zone.

Hvilke trafikskilte hjælper fodgængereundgå skader? Disse omfatter tegnet "Falling Stones". Ofte er det installeret i et bjergrige område. Tegnet advarer om mulige jordskred og jordskred. At gå i en sådan zone er ret farlig til fods. Bilister bør også vælge en mere pålidelig vej.

Prioriterede tegn

Hvis vi overvejer vejskilte, der regulererfodgænger trafik på vejen, bør du være opmærksom på tegnet "hovedvejen". Hun oplyser, at i dette afsnit af ruten prioriteres passagerbiler. På hovedvejen kan du normalt se en travl trafik. For at lette bevægelsen af ​​fodgængere er der derfor installeret et ekstra trafiklys. Tegnet "Main Road" er sat direkte foran krydset og er grunden til forbuddet mod parkering. Vær også opmærksom på tegnet "Slutningen af ​​hovedvejen". Han meddeler chaufføren, at han skal give plads til deltagere med større prioritet.

trafikskilte, der hjælper fodgængere
I små byer, trafiklys på farligetomter er ikke altid installeret. Hvis krydset ikke er reguleret på nogen måde, oprettes der et særskilt tegn under navnet "Intersection with a secondary road". Kørsel på denne del af vejen skal føreren sænke og være yderst forsigtig med at undgå trafikulykker. Fodgængere anbefales at krydse vejen kun i specielt udpegede områder.

Ved krydset med hovedvejensæt pladen kaldet "Give way." Sådanne trafikskilte, der regulerer bevægelsen af ​​fodgængere og chauffører, hjælper med at undgå ulykker. For det første gives prioritet til deltagere, som bevæger sig langs hovedvejen. Dem, der er på gymnasiet, bør helt sikkert give afkald. Denne regel gælder både fodgængere og bilister eller cyklister.

Hvis vi overvejer vejskilte,som hjælper fodgængere redder liv, er det umuligt at ikke huske tegnet "Bevægelse uden standsning er forbudt". Et sådant tegn kan installeres foran en jernbanekrydsning eller ved et travlt kryds. Skiltet forpligter trafikanterne til at stoppe og sørge for, at der ikke er fare. Ofte forsømmelse af denne regel fører til katastrofale konsekvenser.

Forbudstavler

I betragtning af trafikskilte tilfodgængere og cyklister, skal du være opmærksom på tegnet "Bevægelsen på cykler er forbudt." Ofte er et sådant skilt installeret på travle motorveje med flere baner. Derfor kan tegnet være forbudt at flytte knallerter. Derudover kan et ikon installeres for at indikere, at et tohjulet køretøj ikke kan bevæge sig i en bestemt retning (højre eller venstre).

trafikskilte på fodgænger trafik
Der er trafikskilte tilfodgængere, for børn, der forbyder bevægelse på en bestemt del af stien. Disse omfatter tegnet "Fodgænger trafik er forbudt." Reglen gælder kun for den side af vejen, hvor tegnet er installeret. Den skal placeres direkte i det område, der er farligt for fodgængere. Tegnet har udseendet af en hvid cirkel med en rød kant. Inde i billedet af en fodgænger krydset af en rød linje.

Forbyder bevægelsen af ​​alle uden undtagelsekøretøjer samt fodgængere tegn kaldet "fare". Denne etiket er installeret, når der er sandsynlighed for brand, menneskeskabt katastrofe, en stor trafikulykke. Et sådant tegn er installeret, før de kommer ind i Tjernobyl. En undtagelse kan kun være køretøjer, der har et særligt blinkende lys med et højt signal. Tegnet er installeret umiddelbart inden du går ind i farezonen.

Obligatoriske tegn

Denne kategori omfatter vejskilte.trafik til fodgængere og bilister, der annoncerer vejen. Tegnet "Go straight" er vigtigt for chauffører og forbyder drejning. Tegnet er kun gyldigt ved skæringspunktet mellem de kørsler, som den er installeret på. Skifter i gården, mens det ikke er forbudt. Selv om dette tegn er rettet mere mod bilsejere, bør fodgængere også være opmærksomme på det. Skiltet hjælper med at forstå, hvordan trafikken foregår på vejen, og hvor du kan krydse gaden til fods. Der gives fortrinsret til særlige overgange.

Der er trafikskilt til fodgængere.(billeder kan ses nedenfor), fuldstændig forbud mod passage af enhver transport. Tegnet "Footpath" siger, at kun fodgængere kan bevæge sig på en bestemt del af vejen. Skiltet kan installeres i begyndelsen af ​​gågaden og slutter ved det nærmeste kryds med vejbanen.

fodgænger trafik tegn
Alle ved, at årsagen til de flestetrafikulykker er førerens uopmærksomhed, samt høj bevægelseshastighed. På nogle dele af vejen er dog også en lille hastighed ikke velkommen. På travle områder kan du se et skilt kaldet "Minimum hastighedsgrænse", som forbyder bevægelse med en hastighed mindre end 50 km i timen. Restriktionen kan ikke vedrøre hele vejen, men kun få baner. I slutningen af ​​stien kan tegnet "End of zone of minimum speed limit" indstilles. Fodgængere, der følger reglerne, behøver ikke at være opmærksomme på disse tegn. Men for dem der krydser vejen på det forkerte sted, bør du vide, hvor hurtigt biler kan bevæge sig.

Tegn på særlige forskrifter

Ligesom trafik advarselsskilteTil fodgængere informerer skiltene fra denne gruppe om deltagernes karakter af stien. Dette er primært etvejs vejskilt. En fodgængerovergang må ikke installeres på denne del af ruten. Men at krydse gaden, bør du være yderst opmærksomme. Biler, selv om de bevæger sig i en retning, kan hastigheden måske ikke falde. På en envejskørsel er det tilladt at køre i omvendt og stoppe på begge sider af vejen. Dog er en vending forbudt her.

fodgænger trafik tegn til børn
I betragtning af de vigtigste trafikskilte tilfodgængere, er det umuligt ikke at huske tegnet "Road for cars." Hun oplyser, at kun køretøjer, der kan nå hastigheder på over 40 km i timen, kan bevæge sig. Det er strengt forbudt at gå på en sådan vej til fodgængere eller at cykle. I sjældne tilfælde kan motorcykler bevæge sig på vejen med et sådant tegn. Mopeder og scootere når sjældent hastigheder på over 40 km i timen. Undervejs kan det være forbudt at vende tilbage, samt en træningstur.

En af de farligste dele af enhver vejer en travl motorvej. Det er ikke tilfældigt, at et særskilt tegn er etableret før dets begyndelse. For fodgængere er dette et højrisikoområde. Hvis der er et "motorvej" tegn på vejen, kan bilister nå op til 100 km i timen. Det er forbudt træning, omvendt kørsel, samt bevægelse af køretøjer, der ikke kan nå hastigheder på over 40 km pr. Time.

Informationsskilte

Hovedtrafikskilte til fodgængere og deresværdien vil blive beskrevet nedenfor. På travle dele af stien skal der nødvendigvis være en sikker passage. Hvor der er en stor bevægelse af fodgængere, kan der etableres en særlig jord- eller underjordisk passage. Om dette vil underrette de relevante tegn. Sådanne overgange hjælper med at spare tid og begrænser ikke trafikken. Man bør huske på, at når der er en overflade eller en underjordisk passage, bevæger biler med øget hastighed. Derfor er det meget farligt at krydse vejen ved reglerne.

hovedvejskilt for fodgængere og deres betydning
Meget let liv for passagerer ogBilejere, der endte i en fremmed by, tegnede på indledende retningsskilt. Takket være dem kan du nemt finde den ønskede gade eller by uden navigator. På tegnene af denne type indikerer ikke kun den retning, der skal følges, men hvor mange kilometer skal der stadig flyttes. Forbudsskilte kan også anbringes her.

Informationsskilte indeholder også tegn.med navnet på forliget, som ligger i dens udkanten. Sådanne trafikskilte til fodgængere med navne påvirker ikke trafiksikkerheden på nogen måde. Dog tillader de dig ikke at gå tabt og sparer tid betydeligt.

Til orientering gælder et tegn, der angiverparkeringsplads. Det ligner en blå firkant med et hvidt bogstav "P" i midten. En blå cirkel med en rød kant, krydset af en rød linje betyder "Parkering er forbudt."

Tegn på service

Disse er trafikskilte, der hjælperfodgængere (foto nedenfor). Takket være tegn fra denne gruppe kan du nemt finde en førstehjælpsstation, et hospital, en tankstation. Drivere kommer til hjælp af tegnet "Bil Vedligeholdelse". En sådan etiket kan installeres foran servicestationen. Normalt angiver tegn på hvor mange meter du kan finde det ønskede objekt.

trafikskilte, der hjælper fodgængere fotos
Serviceskilte indeholder også sådanne tegn,som "Drikkevand", "Cateringcenter", "Hotel eller Motel", "Camping", "Restplads". Alle disse tegn påvirker ikke trafiksikkerheden, men de hjælper bilister og passagerer hurtigt med at finde vej.

Meget vigtigt for bilister er tegnet "Postroad patrol service. " Han informerer chauffører om, at trafikpolitiet er i umiddelbar nærhed, som kan hjælpe på vejen. Nogle chauffører tværtimod forsøger at undgå at mødes med patruljen. Når du ser et lignende tegn, skal du derfor slukke for en anden vej.

Tegn på yderligere oplysninger

Denne gruppe, sidst, indeholder etiketter,som mindst påvirker vejens karakter. Men i nogle tilfælde er det umuligt at undvære dem. Skiltene er beregnet til bilister og fodgængere og angiver begyndelsen eller slutningen af ​​hovedskiltets zone. Yderligere oplysninger giver dig mulighed for at finde ud af, hvor længe den farlige vej har, hvilke køretøjer der er begrænsninger mv.

Derudover giver den mulighed for at forståretningsregler for hovedtegnene. Til dette sæt hvide tegn med sorte pile under tegnet. Tegnets gyldighedsperiode kan angives her. Nogle tegn er kun relevante på hverdage eller kun i weekenderne.

Hvilke tegn skal børn vide

Fra syv til otte år begynder børnFlyt uafhængigt uden for gården. Allerede i denne alder er det nødvendigt at kende de grundlæggende regler for vejen for ikke at komme ind i en farlig situation. Der er særlige brochurer til salg, hvor der er trafikskilt til fodgængere med forklaringer. Denne hæfte er absolut værd at købe.

Først skal du fortælle børnene omde tegn og regler, der vedrører kørselsvejskrydset. Disse er "Fodgænger Crossing", "Overpass" og "Underpass". Barnet skal søge efter et sted, hvor du sikkert kan krydse vejen. Der skal lægges særlig vægt på trafiklysets farver. Men selvom barnet er velbevandret i reglerne, bør han ikke slippe uafhængigt af sted gennem gaderne med stor trafik.

"Stop Location" er et andet vigtigt tegn påhvilket er værd at fortælle barnet. Dette er et tegn, der informerer om de typer af offentlig transport, der ligger på en bestemt gade. På de samme plader skal der gives antallet af ruter. Ved hjælp af sådanne tegn kan barnet let finde vej og komme til destinationen.

Barnet skal tydeligt forstå, hvor man skal flytte.gå kan være farligt. Sørg for at informere om tegnet "Fodgænger trafik er forbudt." Vejens regler med barnet bliver studeret på en legende måde.